Facilicom Group is een facilitaire partner voor schoonmaak, security, catering, receptiediensten en facility management. Facilicom telt 26.000 medewerkers in de BENELUX, waarvan 4.000 in België. Die medewerkers vormen de kern en het hart van het bedrijf. In hun zoektocht naar nieuw talent vond Facilicom een bondgenoot in Social Seeder, dat hen eveneens helpt om de boodschap van het bedrijf uit te dragen.

Goal

Het primaire doel van Facilicom is om meer instroom te genereren om vacatures in te vullen met de juiste profielen. Daarnaast wil het bedrijf zijn boodschap en bedrijfscultuur op een eenduidige en authentieke manier verspreiden.
Vergroot bereik
van je content
Efficiënt & meetbaar
rekruteringsmiddel
Lage kost
per klik

Hoe Social Seeder Facilicom helpt rekruteren

Wat was jullievoornaamste drijfveer om te kiezen voor Social Seeder?

Voor ons is het een tweeledig verhaal. Enerzijds om ons te helpen met onze rekruteringen. The war for talent woedt sinds de corona pandemie immers nog feller dan voorheen. Daarnaast hebben we ook nood aan periodieke werkkrachten zoals jobstudenten. Anderzijds willen we als bedrijf ook content verspreiden via onze medewerkers. Dat zien we heel breed. Zo zetten we in op employee engagement en ook de bedrijfscultuur komt aan bod. Hier ligt het zwaartepunt bij ons HR-team. Zij ontwikkelen de visie en samen met hen bepalen we welke boodschap we brengen. In ons geval is dat diversiteit en inclusie. We werken met 108 verschillende nationaliteiten en daarmee komen we graag naar buiten. Dat geldt ook voor onze sociale initiatieven, klantcases en noem maar op.

Hoe past Social Seeder precies in jullie strategie?

Het is niet evident om een bedrijfsboodschap eenduidig naar buiten te brengen. De grootste meerwaarde zit dan ook in het feit dat medewerkers zelf geen content hoeven te creëren. Ze kunnen onze berichten delen en er een persoonlijke touch aan geven. Het platform helpt ons om te segmenteren en het creëert automatismen. Als gebruiker selecteer je de content die het bedrijf ter beschikking stelt en kies je een kanaal om die content op te verspreiden. Soms sturen we die keuze vanuit ons marketingteam. Een rekruteringscampagne verspreiden we bijvoorbeeld graag wat breder via verschillende social media kanalen.

Hoe selecteren jullie ambassadeurs en is dat een uitdaging?

Op dat vlak hebben we een leercurve achter de rug. In België kon iedereen die dat wilde ambassadeur worden. In Nederland kozen we ervoor om enkel het middenkader toegang te geven tot het platform. Sommigen deelden onze content, anderen dan weer niet. Toen hebben we beslist om dezelfde aanpak te hanteren als in België. Maar ook wanneer iedereen toegang heeft tot Social Seeder moet je medewerkers blijven activeren. Ons intern communicatieteam blijft daarom regelmatig hameren op de voordelen van de tool, zoals de sociale interactie en het grotere bereik. Dat helpt ons om versneld vacatures in te vullen en dus om nieuwe collega’s aan te trekken.

Wat is de impact op het bereik van jullie content?

Waar traditionele kanalen veel geld kosten, vergroot je met Social Seeder jouw bereik op een betaalbare manier. Het is vooral zaak om de content niet te brengen als reclame, maar eerder als authentieke getuigenissen. Video werkt bijvoorbeeld heel goed. We zijn gestart met employee engagement video’s. We interviewen collega’s en zetten die filmpjes door via Social Seeder. Je ziet de interactie gewoon groeien. Als mensen authenticiteit voelen, wordt een video tot tien keer meer bekeken dan wanneer het door een bedrijf verspreid wordt als een promofilmpje. Veel bedrijven staren zich blind op het aantal views. Dat is inderdaad leuk maar voor mij gaat het vooral om het aantal clicks per lead. Zeker op het vlak van rekrutering maakt dat je activiteiten meetbaar. Als ik de investering bekijk ten opzichte van de leads die we genereren, dan betaalt de tool zichzelf terug. Bij een van onze campagnes om studenten te rekruteren zaten we zelfs aan een kost van amper 80 cent per lead.

Zijn er valkuilen of misvattingen verbonden aan het gebruik van Social Seeder?

Het is een tool en een tool op zich creëert geen content. Dus daar blijf je zelf verantwoordelijk voor. Social Seeder faciliteert de verspreiding van de content en laat je toe om te segmenteren. Een echte troef, maar als je niet goed nadenkt over wie je wil bereiken met welke boodschap, bereik je je doelstellingen nog steeds niet. Een simpel voorbeeld: als we vacatures hebben in België, delen we die niet met onze Nederlandse ambassadeurs. Zo krijg je vervuiling en verbrand je de ambassadeurs met een overload aan informatie.

Hoe belangrijk is het om de resultaten van campagnes te meten?

Social Seeder is een efficiënt en meetbaar rekruteringmiddel en precies daar zit de grootste meerwaarde. Het laat je toe om een ROI-berekening te maken. Toch is het een vaak gemaakte fout om te snel conclusies te trekken. Soms kiest een bedrijf voor een tool en zegt men na een jaar dat het niet werkt. Ook wij hadden tijd nodig om Social Seeder optimaal in te zetten. Tijdens het eerste jaar was de frequentie waarmee we content creëerden te laag en onze visuals te commercieel. We leerden daaruit en vanaf het tweede jaar begon de tool wel te renderen. Sinds het derde jaar is er geen discussie meer. Het is geen nice-to-have tool, maar een onmisbaar onderdeel van ons strategisch marketing portfolio.

facilicom Logo

Facilicom Group has been in existence for more than 50 years and specializes in providing facility services. Since 2014, Facilicom Group has also been active in the healthcare domain.

The 31.000 employees are working from 4 countries and have +50 years of expertise together.

Website